• Chiếc Cầu Xoay - Bridge's Story

    Chiếc Cầu Xoay (2012)

    Hoạt Hình | 3D

    Không có tham vọng lớn lao, các nhà làm phim Chiếc cầu xoay chỉ muốn kể một câu chuyện rùa và thỏ và những con vật khác trong khu rừng ...