• Tam Quốc Diễn Nghĩa (1996) - The Romance Of Three Kingdoms

    Tam Quốc Diễn Nghĩa (1996) (1996)

    Cổ Trang | Tập 84/84

    Theo trí tưởng tượng của tác giả truyện Trọng Tương vấn Hán[2] thì Hán Cao Tổ đã đầu thai thành hoàng đế cuối cùng nhà Hán là Hán Hiến Đế, ...